𝐅𝐥𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐍𝐞𝐰𝐬

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐂𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜 ได้รับรางวัล Gold Award 2023 Facial Aesthetics จาก Allergan Aesthetics ผู้นำเข้า Filler Juvederm และ Botox Allergan

/Posted by / 870