𝐅𝐥𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐍𝐞𝐰𝐬

บรรยากาศ งาน 𝑳𝒆𝒕’𝒔 𝒕𝒂𝒍𝒌 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒐𝒃𝒆𝒔𝒊𝒕𝒚 𝑻𝒉𝒆 𝑭𝒖𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒆 𝒐𝒇 𝒘𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒄𝒂𝒓𝒆 📝 “เรื่องอ้วนเราคุยกันได้นะ”

/Posted by / 384